Ideą plebiscytu jest wyrażenie uznania dla lekarzy, którzy traktują swój zawód jako misję i służbę człowiekowi. Plebiscyt ma na celu nagrodzenie lekarzy, działających na rzecz podnoszenia świadomości na temat Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP), rozumiejących znaczenie edukacji w tym obszarze i szczególnej roli opieki nad pacjentami cierpiącymi na tę chorobę.

Organizator pragnie docenić pracę lekarzy różnych specjalizacji, których codzienna praktyka wyróżnia w zakresie zwiększania dostępu pacjentów do innowacyjnego leczenia POChP i podnoszenia jakości życia chorych, m.in. przez zapewnianie im troskliwej i życzliwej opieki. Nominowani do nagrody mogą być lekarze opiekujący się pacjentami z POChP, wykonujący zawód na terenie Polski.


 

KATEGORIE PLEBISCYTU:
I. OPIEKA NAD PACJENTAMI
CHORYMI NA POChP
uwzględniająca szczególne
zaangażowanie w dążeniu
do podnoszenia jakości życia chorych;
II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
W OBSZARZE POCHP
na rzecz środowiska medycznego
i edukacji społecznej w tym obszarze;
III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
NAUKOWE

w obszarze POChP.



POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
UL. WRONIA 45, LOK. 132
00-870 WARSZAWA
WWW.PTCHP.ORG
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC    |    projekt: www.wpoldodziewiatej.pl